Uprawnienia wydane przez Urząd Dozoru Technicznego [zobacz]

 

Uprawnienia UDT do wytwarzania:

 • zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów trujących lub żrących,       
 • zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów ciekłych zapalnych,
 • rurociągów przemysłowych do materiałów palnych , rurociągów przemysłowych do materiałów trujących lub żrących.

 

Uprawnienia UDT do napraw i modernizacji:

 • zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów trujących lub żrących,
 • zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów ciekłych zapalnych,
 • kotłów parowych,
 • kotłów wodnych,
 • rurociągów pary łączących kocioł z turbogeneratorem,
 • zbiorników stałych ciśnieniowych,
 • rurociągów przemysłowych do materiałów palnych,
 • rurociągów przemysłowych do materiałów trujących lub żrących.

 

Uprawnienia UDT do wykonania napraw:

 • podestów ruchomych,
 • układnic magazynowych,
 • suwnic,
 • żurawi stałych,
 • żurawi samojezdnych,
 • żurawi przenośnych,
 • wciągarek

 

Energoinstal
Enipro ZEC Energoservice Energorem El-Gor ENIZO
Enitech TL InterBud West Energoinstal Sp. z o.o. Enitec