Grupa Kapitałowa

100% udziałowcem ZEC ENERGOSERVICE Sp. z o.o. jest ENERGOINSTAL SA, która jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych SA (GPW) w Warszawie.
 

ENERGOINSTAL SA to silna i prężnie działająca Grupa Kapitałowa, którą to obecnie tworzy dziewięć firm.

W Grupie ENERGOINSTAL SA znajdują się spółki: produkcyjne, projektowe, finansowe oraz usługowe, prezentujące zaawansowane rozwiązania z obszaru energetyki, budownictwa, przemysłu maszynowego, a także spółka zajmująca się obrotem energią elektryczną.

Oferta jest bardzo rozbudowana i kompleksowa. Kooperacja spółek sprawia, że realizowane przez Grupę ENERGOINSTAL SA projekty energetyczne i przemysłowe, prowadzone w ramach Generalnego Wykonawstwa, przebiegają niezwykle sprawnie i fachowo.

Więcej informacji na www.energoinstal.pl

Energoinstal
Enipro ZEC Energoservice Energorem El-Gor ENIZO
Enitech TL InterBud West Energoinstal Sp. z o.o. Enitec