O Spółce

ZEC ENERGOSERVICE Sp. z o.o. działa w ramach Grupy Kapitałowej ENERGOINSTAL SA. 
Od samego początku swojego istnienia, spółka związana jest ściśle z tradycjami energetycznymi Podbeskidzia i Śląska Cieszyńskiego. I tak, pracami przeglądowymi, remontowymi i inwestycyjnymi od:

  • 1910-ego roku w Elektrociepłowni Cieszyn,
  • 1960-ego roku w Elektrociepłowni Bielsko - Biała,
  • 1976-ego roku w Elektrociepłowni Czechowice - Dziedzice,

zajmowały się między innymi wyspecjalizowane wydziały remontowe wymienionych wyżej jednostek oraz uruchomiony w 1984r. przy Zespole Elektrociepłowni Bielsko - Biała, Zakład Remontowo - Regeneracyjny zlokalizowany w pobliżu Elektrociepłowni w Czechowicach - Dziedzicach.

Wysoka klasa specjalistów zatrudnionych w wyżej wymienionych jednostkach grupujących różne profesje pozwoliła odnieść sukcesy przy realizacji trudnych zadań usługowych i produkcyjnych również poza Zespołem Elektrociepłowni Bielsko - Biała. 
W listopadzie 1995r. w wyniku działań restrukturyzacyjnych mających miejsce w Zespole Elektrociepłowni Bielsko - Biała S.A. wszystkie służby remontowe zostały wydzielone organizacyjnie, a na ich bazie w grudniu 1995r. została założona i wpisana do Rejestru handlowego Spółka pod nazwą: Przedsiębiorstwo Remontowo-Regeneracyjne Zespołu Elektrociepłowni Bielsko-Biała ENERGOSERVICE Sp. z o.o.
Od dnia 30 lipca 2009r. przedsiębiorstwo działa pod nazwą ZEC Energoservice Sp. z o.o.

 30 sierpnia 2013r. nastąpiło połączenie   INSTAL „Bielsko” Sp. z o.o. (spółka przejmowana)  z ZEC Energoservice Sp. z o.o. (spółka przejmująca).

Energoinstal
Enipro ZEC Energoservice Energorem El-Gor ENIZO
Enitech TL InterBud West Energoinstal Sp. z o.o. Enitec