Certyfikaty

 

Fundamentalnym celem Polityki Jakości ZEC Energoservice Sp. z o.o. jest ciągłe spełnianie potrzeb i wymagań wszystkich naszych Klientów, bezpieczeństwo osób związanych z naszą działalnością oraz zarządzanie aspektami środowiskowymi dla pełnego ich zadowolenia w zakresie montażu i produkcji urządzeń dla przemysłu energetycznego, a także wszelkiego rodzaju instalacji technologicznych np. dla ochrony środowiska naturalnego - na najwyższym europejskim i światowym poziomie.

 

  1. Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg PN-EN ISO 9001:2015 [zobacz]

  2. Certyfikat Systemu Zarządzania  BHP wg PN-EN ISO 18001:2004 [zobacz]

  3. Certyfikat Systemu Zarządzania  Środowiskowego wg PN-EN ISO 14001:2015 [zobacz]

  4. Certyfikat  zgodności zakładowej kontroli produkcji wg EN 1090-2 [zobacz]

  5. Certyfikat  systemu jakości w spawalnictwie wg EN ISO 3834-2:2005 [zobacz]

  6. Certyfikat spawalniczy wg EN 1090-2 [zobacz]

  7. Certyfikat zgodności UE – moduł A2 wg Dyrektywy 2014/68/EU [zobacz]

  8. Certyfikat weryfikacji zakładu produkcyjnego w połączeniu z modułem G wg Dyrektywy 2014/68/EU [zobacz]

  9. Certyfikat przenoszenia oznaczeń materiałowych [zobacz]

  10. Certyfikat SCC [zobacz]
Energoinstal
Enipro ZEC Energoservice Energorem El-Gor ENIZO
Enitech TL InterBud West Energoinstal Sp. z o.o. Enitec