Wytwarzanie

ZEC ENERGOSERVICE Sp. z o.o. specjalizuje się w wytwarzaniu:

  • urządzeń dźwignicowych i ich elementów,
  • kotłów wodnych i parowych, w tym elementów giętych z rur,
  • stałych zbiorników ciśnieniowych i wymienników ciepła,
  • konstrukcji stalowych elektrofiltrów, hal przemysłowych i magazynowych,
  • kanałów powietrzna i spalin,
  • podajników zgrzebłowych.
Energoinstal
Enipro ZEC Energoservice Energorem El-Gor ENIZO
Enitech TL InterBud West Energoinstal Sp. z o.o. Enitec